Forvaltningsplan

Planen som er utarbeidet i 2004 skal være en rettesnor og veiviser for å oppnå formålet med fredningen av Sør-Gjæslingans kulturmiljø.

Klikk her!

Siden tar en stund å laste ned.

Ansvarlig:

Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK)
Avdeling for kunst, kultur og kulturminner
Samarbeidsparter:
Riksantikvaren (RA)
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Vikna kommune
Praksis sivilarkitekter as
Prosjektansvarlig:
Ragnhild Kvalø, fylkeskultursje

Prosjektleder/redaktør:

Hilde Arna Tokle, NTFK
Prosjektansvarlig for Praksis sivilarkitekter as:
Pia Maria Gravbrøt, sivilarkitekt mnal