Rundt 1870 årene begynte rutebåtene å gå over Folla. Dermed ble det bruk for fyrlys. I 1875 begynte man å bygge en fyrlykt på Haraldsøykråka ved Sør Gjæslingan. Det var vanskelig å bygge fyret. Brakka som var satt opp for arbeiderne ble flere ganger feid på sjøen av uværet. Men i oktober 1877 hadde man lykkes i å sette opp fyret. Fyret skulle være et familiefyr.

Det var ikke ufarlig å bo på dette fyret fordi sjøen skylte over huset på fyret når det blåste storm. I 1896 druknet postføreren. I 1902 ble det bestemt at bare mannfolk skulle bemanne fyret.

Kilde: pedagogtreff.com

 

Gjeslingan fyr før 1938.jpg gjeslingan fyr 1981.jpg
  Gjæslingan fyr 1938   Gjæslingan fyr 1981
Gjeslingene fyr - kroki.jpg

Gjeslingene fyrstsjon1.jpg

Grinna fyr

Grinna fyrstasjon.jpg

Nordøyan fyr
Nordoyan fyrstasjon1.jpg

Fyrvokterne på Viknafyrene

Fyrvoktere på Vikna.jpg