Kilde: Sigurd Krekling. Fiskarsoga frå Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag Fiskarlag 1950

Moloen i Gjeslingan sv..jpg Moloen 2007 F .jpg

 

Det lokale fiskarlaget i Sør-Gjæslingan hadde i mange år bedt Nord -Trøndelag Fiskarlag prioritere bedre havneforhold i Sør-Gjæslingan. Den 30. november 1913 tok storm og storflo 16 rorbuer og sjåer. En motorbåt ble også ødelagt på grunn av dårlige havneforhold. Påminnelser om å få bygd molo kom i november 1933, og i oktober 1936 søkte fiskarlaget om å få bygge molo.

I søknaden understreket de også om at så mange fiskere som mulig måtte få arbeid på moloen, fordi fisket hadde slått feil. Arbeidet med moloen kom i gang i krigsårene etter tegninger fra Statens Havnevesen. I 1947 er også dampskipskaia ferdig bygget.

Oppmudring av Hollendersundet kom som et krav fra Sør-Gjæslingan