Sæternesholmen fra Nakkrn.jpg  Sæternesholmen.jpg

Hele seternesholmen 1911 kopi.jpg

 

Sæternesholmen ca. 1911. Tatt fra «Nakken»

Sæternesholmen med Sørenskjæret bak. (Tatt fra Nakken)