Sør Gjæslingan

Sør-Gjæslingan er flere øyer ut mot Folda. Fiskeværet var i sin tid et
av de største sør for Lofoten med opptil 4000 menn og kvinner samlet i høysesongen. Væreieren rådet grunnen …

Velkommen

Sør Gjæslingan

Overnatting i Sør-Gjæslingan kan bestilles hos Kystmuseet Norveg

Tlf. +47 488 80 022 eller hos :

Booking

Det fredete fiskeværet på Namdalskysten. Sør-Gjæslingan er flere øyer ut mot Folda. Fiskeværet var i sin tid et av de største sør for Lofoten med opptil 4000 menn og kvinner samlet i høysesongen.

Det var en væreier som eide grunnen, men i motsetning til i Lofoten eide ikke væreieren alle rorbuene selv, de fleste var oppført og eid av fiskerne på leid grunn. Væreierens inntekter kom fra oppkjøp og foredling av fiskeprodukter, samt fra handelsvirksomheten i fiskeværet.

Gjæslingans Venner

Sør Gjæslingan

Øyer og holmer

Under denne siden finner vi øyer, holmer og skjær, samt beskrivelse og dokumentasjon av rorbuene og de som satte dem opp og bodde i dem.

Sør Gjæslingan

Litteratur Om Øyværet

Under denne siden finner du litteratur som er skrevet om Gjæslingan. Sidene er delvis samlet fra internett og gjengitt etter tillatelse fra forfatterene.