Bestyrere i Gjæslingan

Bildene: Norveg, Kystmuseet i Nord-Trøndelag Woxengs Samlinger

Virksomheten i Gjæslingan ble i svært mange år drevet ved hjelp av bestyrere. De hadde stor myndighet, og stort ansvar.

Nevnes kan Jens A. Hemmingsen fra Risvær og Lauritz H. Eidshaug fra Eidshaug. De fant begge sine ektefeller i Gjæslingan.

Den som har satt tydeligst spor etter seg er Erik Lind-Jenssen. Han ble født på Møllerodden i 1889, og hadde arbeidet hos Sverdrup på Reine. I 1922 overtok han som bestyrer i Gjæslingan, og kom sammen med kone og to barn. Han virket på Gjæslingan i over 40 år, til 1962, da familien flyttet til Kristiansand. Han oppnådde en anselig alder, og døde i sitt 103 år med alle sanser i behold.

I de tunge årene på 1930-tallet var det i en vesentlig grad Lind-Jensens økonomiske sans og evne til å ta vare på tingene som gjorde at forretningen overlevde. Det var også medvirkende til at Clement Johnsen A/S i Bergen så positivt på forholdene.

fru Nergaard.jpg herr Nergaard.jpg
   Fru Nergård    Herr Nergård