Vi har benyttet eksperthjelp til å gjennomsøke Statsarkivet i Trondheim på jakt etter gamle dokumenter som beskriver Sør-Gjæslingan. Og mye materiale er funnet, men det tar tid å sette seg inn i detaljene. Her er noe av det materialet som vi har liggende i form av avfotografert materiale i jpg-format som Kåre Hasselberg har gjort på oppdrag:

 

Om Hans Nilsens kapring av skipet Albion:

Albion Skjøte1809a-c: Pantebok for Namdal 2C07 (1805-11) fol.180-182

Albion Auksjon1809a-g: Auksjonsprotokoll for Namdal 5A16 (1805-09) fol.257b-264

Albion Prisedom1808a-b: Bytingsprotokoll for Trondheim 1A0062 (1807-10) fol.285a-b.

Hans Liens melding og

James & Margretes kapring 1-3: Trondheim byfogd: Saksdokumenter for sivile og offentlige saker 10a0027 (1808).

 

Om forhøret av Hans Nilsen Hauge

Dokumenter som gjelder det forhørene i 1807 om Hans Nilsen Hauges og/eller hans tilhengeres farting i Namdalsregionen. Dette er hentet fra ekstrarettsprotokollen,

 

Pantebøker fra Gjeslingan:

Gjeslingan skjøte 1779.

Sør-Gjæslingan husskjøte 1779.

Gjeslingan skjøte 1789.

Gjeslingan panteobligasjon 1801.

Gjeslingan skjøte 1801.

Gjeslingan avlyst obligasjon 1803.

Gjeslingan skjøte 1803 med panteobligasjon.

Gjeslingan avlyst obligasjon 1805.

Gjeslingan panteobligasjon 1805.

Gjeslingan  Fredlysning 1807.

Gjeslingan panteobligasjon 1808.

 

Panteregistret fra Sør-Gjæslingan 1837-1890:

29.9.1840-Bygselbrev til Mikal Dinessen og kone på Heimværet.

24.9.1841- Bod og sjå på Kalholmen til Ole Gjertsen Frøvig og lensmann Selliseth.

15.7.1842- Grunntomt til Elias H. Bedsvaag.

11.6.1852- Skjøte fra Chr. Fr. Nergaards enke til G.P. Meisterlin.

28.9.1852- Tilståelse fra Madame Nergaard til Hans Matæus Christiansen om bygsel.

12.6.1855- Bevilgning til Peder Ingebrigtsen Aarnes til bod og sjå på Sæternesholmen.

12.6.1855- Bevilgning til Ove Ottersen på en del av Sør-Gjeslingene.

12.6.1855- Bygselbrev til Helge Andersen på den andre del (Helgestua).

17.6.1862- Festeseddel til Ingebrigt Ottesen og Jens Olsen Ofstad på rorbod på Langøya.

15.9.1866- Bygselbrev fra A. Sellæg til Hans Jonassen på Helge Andersens del.

15.6.1867- Bygselbrev fra A. Sellæg til Peder Mathiassen og hustru på Ove Ottesens del.

25.9.1869- Skjøte fra G.P. Meisterlin på Nord- og Sør-Gjeslingerne, Haraldsøen og Sørøen til Anthon Brandzæg

6.8.1870 – Obligation fra Peder Mathiassen til G. Sverdrup

4.12.1875- Festeseddel fra Anthon Brandzægs enke til Fyrvesnet på en båtnøst-tomt på Flatholmen.

8.10.1881- Bygselbrev fra Brandtzægs enke til Hans Jonassen og kone

10.4.1880- Kjøpekontrakt fra Ole Adriansen Kvalø til sønnen Johan Olsen på ¼ i rorbu på Langøen.

10.5.1884- Kjøpekontrakt fra Jens Nikolaisen Bergersen til Peder R Spjeltnes på 1/8 i Spjeltnesboden for 26 kroner.

7.11.1885- Obligasjon fra bestyrelsen av Sørgjeslingernes bedehus til Kvædfjords sparebank.

19.10.1890- Kontrakt mellem Anthon M. Brandzæg og J. Berg angående driften av et trandamperi og brænderi.

 

 

Skifter fra Sør-Gjæslingan:

Skifte 1795. Niels Hanssen

Skifte 1796. Karen Pedersdatter

Skifte 1804. Ole Larsen Sørgjeslingerne – part i gård i Overhalla

Skifte 1813. Peder Johnsen Sørgjeslingene og Mariane Olsdatter

Skifte 1814. Ole Larsen Sørgjeslingerne og Pernille Didriksdatter

Skifte 1816. Ungkarl Ole Amundsen Sørgjeslingerne

Skifte 1835. Peder Madsen Sørgjeslingene

Skifte 1836. Christian Enarsen Sørgjeslingene

Skifte 1838. Anders Knudsen Sørgjeslingen

Skifte 1847. Michal Dinessen Sørgjeslingan

Skifte 1851. Karen Korneliusdatter Haraldsøen

Skifte 1867: Avdøde Karoline Andersdatter

Skifte 1881: Avdøde los Ove Ottesen

Skifte 1909: E.P. Andersens konkursbo

Skifte 1920: Avdøde bykselmann Hans Jonassen og gjenlevende hustru Elise

Skifte 1925: Avdøde ungkar Jakob Mikal Justsen

Konkurs 1927: Birger Brandtzæg

Skifte 1929: Avdøde Hans Olsen Torget av Brønnøy

 

Auksjoner i Sør-Gjeslingan:

Auksjon 1866: Løsøre etter Hilmar Helgesen

Auksjon 1867: Avdøde Karoline Andersdatter og gjenlevende Ove Ottesen

Eksekusjon 1873: Hans Jonassen Sørgjeslingan

Auksjon 1877: Forlist jektefartøy Flora fra Nykvaag i Vesterålen

Auksjon 1881: Berntine Larsdatter, enke etter los Ove Ottesen