Værvarsling og utror fra Nakken

Dagen i været startet med frokost før de  gikk  ut til fiske ved utrorssignal. Utror ble markert ved at rød vimpel  ble heist  i stag på nakken. De kunne bruke lang tid til fiskeplassen, – alt etter om de brukte seil,motor eller rodde.

Utror foregikk etter fastsatte klokkeslett.: 07.30 i februar, 07.00 i mars, 06.30 i april. Fiskere som ble grepet i å gå for tidlig, ble rapportert og bøtelagt.

Bildet til venstre er tatt fra Nakken (Kystmuseet), UtrorflaggSignaler for kuling og storm

For at gjøre det interessered Publikum og især de paa Havnen liggende fartøyer oppmærksom paa Varslerne, begyndte Havneautoriteterne at andvende Signaler.
I begynnelsen var det fornemmelig Flag, som ble benyttet, men da man senere fandt,at en Baloon, en Kegle eller lignende lettere tiltrak sig Opmærksomheden, blev benyttelsen af saadanne Gjenstande det almindeligste.

Utror fra Sør-Gjæslingan tidlig 1900-tall. Her er både bindalsbåter og åfjordsbåter. Flere har gått over fra råseil til sneiseil. Med disse seilen var det bl.a. lettere å krysse opp mot vinden.
(Kystmuseet i Nord-Trøndelag)