Natvik Johansen Skogmo, Brønnøy.Skogmobua 1909.
Da Brandtzæg overtok bua  i 1930, fikk den navnet Breidablikk.
Dette er  den eneste bua igjen på Sæternesholmen, og ble kjøpt av Kåre Vallø, Rørvik
i 1980 som feriested. Senere kjøpte Odd og Jan Åge stedet som også nå er eiere.

Bu nr. 3