Hans Kristian Hansens slekt på Heimværet

Hentet fra Viknaboka nr. 2 – Gards og ættehistorie • Bjarne Borgan

Hans Kristian var gift med Berntine Larsdottir født i Orkdal 1830.

De hadde barna:

1. Edvin Bernhard Hansen født 1857, død 1940, gift med Henriette Sørensdottir født på Stor-  Arnøy 1866, død 1953.

2. Abraham Hansen født 1862, gift med enke Marta Bratsberg. Bosatt i Trondheim.

3. Henriette Hansdottir født 1868, gift med Johan Aune og bosatt på Otterøya.

4. Severin Ditløv Hansen født 1866, gift med enke Hansine Iversdottir Sæternes født 1862.

Den 22. mai 1892 skulle Severin Hansen og kona hans til gudstjeneste i Garstad Kjerke. De hadde med seg et udøpt guttebarn. Med på turen var også Johan Hansen, Sør-Gjæslingan, 11 år, Marie Johansdottir 17 år, dreng Petter Martin Vindseth 35 år, Henriette Oline Nilsdottir Sørøy 45 år, dreng Martin Johs. Olaussen Evenstad 23 år, Edvin Hansen 35 år, Sør Gjæslingan og Anna Elise Johansdottir

Tilsammen 9 personer samt det udøpte barnet var i båten. Like ved Bergsnova kullseilte de.

Alle druknet under kullseilingen untatt Anna Elise Joansdottir og Edvin Hansen som var bror av dåpsbarnets far.

Hans Kristian Hansen omkom på sjøen 24/10 1870. Enka Berntine Larsdottir holder fram i bygsla på Heimværet, men det er sønnen Edvin Hansen som driver bruket. Ny bygselkontrakt blir ikke utstedt før 6/11 1924.

EdvinHenriette.jpg

Edvin Hansen og Henriette Sørensdottir hadde barna:

1. Mareno Hansen født 1893, døde ugift 1963.

2. Dagny Hansen født 1897, gift med Halvdan Hansen født i Bindal1890.

3. Hans B. Hansen født 1900, gift med Herborg Thorsen født i gjæslingan 1905. Foreldre var

Ingebrigt Thorsen og Otilie Pettersdottir.

Edvin Hansen Sør-Gjæslingan døde i 1940 og Henriette Sørensdottir i 1953. Svigersønnen deres Halvdan Hansen har hatt bruket etter Edvin døde, men i de seinere åra har sønnen Bjarne Hansen som har bodd i samme husa som foreldra delvis drevet bruket. Bruket er nå nedlagt som småbruk.

Bilde: Mareno Hansen født 1893, Gunvor Sæternes og sønnen Trond i Bindals hoinromsfæring med sneisegl.

Hjørdis - halfdan og Terje ipå Heimværet.jpg

Halvdan og Dagny Hansen hadde barna:

1. Hanna Hansen født 1916, gift med Kåre Valø født i 1913 bosatt i Rørvik.

2. Hjørdis Hansen født 1918, gift med Lars Habberstad og bosatt i Trondheim.

3. Bjarne Hansen født i 1920, gift med Haldis Hansen født 1931

4.  William Hansen født 1921 og død 1948. Var gift med Gunvor Sæternes født 1921.

5. Harald Hansen født 1924, ugift og bosatt i Sør-Gjæslingan

6.  Arna Hansen født i 1926, gift med Birger Søfteland. Bosatt i Trondheim.

7. Erling Hansen født 1930, Gift med Elsa Lund og bosatt i Tronheim

8. Tormod Hansen født 1932, gift med Gerd Salbuvik fra Stokksund

9. Valborg Hansen født 1935, gift med Leif Thorvaldsen og bosatt i Trondheim

10.  Inger Hansen født 1942, gift med Georg Arn

Halvdan Hansen døde i 1980

Svigersønn av Henriette og Edvin var Halvdan I.J. Hansen som var gift med deres datter Dagny.

Halvdan Hanssen er en real og likefram kar, som mer enn gjerne slår av en prat med en fremling.Han tilhører den generasjon som solgte fisk for seks-sju øre pr. kilo og utførte tungt kroppsarbeid for 30 øre timen. «Det var andre tider det», sier Halvdan,  og  legger  sin  solide høyreneve på bordet.

Den som kommer hjem til Halvdan og  Dagny  Hanssen, møter alltid den vennlighet og gjestfrihet som har kjennetegnet fiskerbefolkningen  i generasjoner.  Den som kommer til  Gjæslingan  og  ikke  føler  seg hjemme, har bare  seg selv å takke for det.

Svigersønn av Henriette og Edvin var Halvdan IJ Hansen som var gift med deres datter Dagny.
Jan Åge Habberstad forteller her om sin morfar:
Fiskeren på Heimværet – Halvdan I J Hansen fra Storheil i Bindal
Min morfar Halvdan Ingvard Jæger Hansen var født på Storheil i Bindal 13.mars 1890.

Han var nummer 4 i søskenflokken etter faren Hans Ludvig Iversen(f.30.6.1856,d.19.7.1956) og moren Margrethe Pedersdtr. Trætvik (f.1856, d. 8.4.1893) som var fra Selfjord i Bindal.

Halvdans to eldste brødre Tinus Angel Juul og Hans Martin Ingemann utvandret begge til USA og forble ugifte. Det er mulig at de dro til vestkysten av USA (Seattle) og drev fiske. Den yngste broren Oskar Edvin Dal som var født i 1892 utvandret 16.februar 1910 fra Trondheim til Canada. Han dro til Winnipeg sammen med onkelen Carl.
Halvdan hadde en søster Ivarna Marianne Caroline som giftet seg i 1914 med Gothart Lillegaard. Hun flyttet til Brønnøysund der hun døde i 1980. Sønnene het Per og Leif Lillegaard(forfatteren).
Mora døde meget ung i 1893. Halvdan var da bare 3 år. Faren flyttet sammen med Simonett Lillevik fra Solstad en gang etter 1900. De fikk sammen en datter Bergljot i 1914. Halvdans halvsøster Bergljot bodde i Snåsa og var gift med Leif Agnar Gjefsjø. De hadde ingen barn.
Farfaren til Halvdan var Ivar Mikael Johnsen (1835‑1911) som giftet seg med Anna Caspersdatter Storheil (1831‑1920) fra Storheil. Halvdan hadde 5 tanter og 4 onkler, deriblant Carl Johan Hagerup som utvandret til USA. En av tantene var Josephine som sammen med ektemannen Oluf Eriksen senere overtok Storheil.

Folketellinga i 1900 viser at Halvdan Hansen ikke bodde på Storheil som 10‑åring. Han vokste opp hos en av tantene/onklene på Solstad eller Lysfjord. På Storheil bodde besteforeldrene, tanta Adolfine og Oscar Jonsen (adoptivsønn).

Halvdan var fisker hele sitt liv. Han ble gift med Dagny Hansen på Heimværet i
Sør‑Gjæslingan i 1918 og fikk 10 barn med henne. I 1940 overtok de bruket etter svigerfaren Edvin Hansen, mens svigermora Henriette levde til 1953.

I 1976 flyttet Halvdan til Rørvik der han senere døde på sykehjemmet 8.4.1980, vel 90 år gammel. Hans kone Dagny bodde sine siste år på eldresentret og døde 21.10.1988. De ligger begge begravet på Rørvik kirkegård.

Mennesket Halvdan husker jeg som en trivelig og rund eldre bestefar som likte å diskutere, høre på radio, og som røykte snadde.
Kamferdropsene var alltid på plass i motorbåten Sleipner.

Jan Habberstad, november 1993.