Gjæslingans venner

                                                                                                                                                                                                                                                     Foto: Karoline Grashof Lohrengel

 

Hei, hei, har du lyst til å bli medlem i Gjæslingans venner?

 

Lenke til Facebookgruppa

Gjæslingans venner er en forening som ble startet i 1990, og som i nært samarbeid med Kystmuseet Norveg er med på å holde det pent og ryddig i fiskeværet. I 2007 ble vi tildelt Vikna kommunes kulturpris for vårt arbeid her i Gjæslingan,- ei stor ære !

Foreninga har plass til flere medlemmer, og invitasjon er herved overlevert.

Årskontingenten for enkeltpersoner er kr. 100,-, for familier kr. 200,- og for firmaer kr. 300,-.

Ved å betale inn til vårt kontonummer blir du/dere automatisk registrert, og vil i god tid før hver dugnad få tilsendt invitasjon til turene.

Bank knt. 4400 06 12321   eller   Vipps 119110

 

Formann i foreningen er Karoline Grashof Lohrengel

 

 

Formålet med venneforeningen

Venneforeningens formål er å utføre arbeidsoppgaver og tiltak med sikte  å bevare Sør-Gjæslingan som kulturlandskapsområde og attraktivt reisemål.

Ansvarsforhold.

Sør-Gjæslingan er en viktig del av Kystmuseet i Norveg. Det er vernetanken som primært styrer museets virksomhet. I den forbindelse er det viktig at alle tiltak som skal utføres av Venneforeningen alltid skjer i samråd med museets ledelse.

 

Dugnadsgjeng, – slått ved fjøset på Heimværet