Kilde: Sigurd Krekling. Fiskarsoga frå Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag Fiskarlag 1950.

Det første oppsynet i Viknaværene ble etablert i 1870- årene. Den første oppsynsbetjenten het Dalebro. Han hadde 2 assistenter. Den ene var Brede Anzjøn, velkjent i mange år som los om bord på lokalbåtene til Namdalens Aktie-Dampskibsselskap.

Den andre var Kasper Sund fra Vikna som fungerte fra 1890-1897. Han ble senere oppsynsbetjent og fikk deretter lensmannsombudet i Fosnes.

Jorgen waagoe.jpg

Jørgen Wåge ble oppsynsbetjent fra 1898-1901.

Både Kasper Sund og Jørgen Wåge hadde stasjon i Sør-Gjæslingan.

De losjerte hos Hans Jonassen på Flatholmen.

Johan Hals.jpg

Johan Hals fra Vemundvik ble oppsynsbetjent fra 1902 og stod i stillingen til 1930.

Hans assistent J.E.Løvmo rykket da opp og tjenestegjorde ennå i 1950.

Johan Hals gjorde mye for å bedre forholdene i fiskeværene.

I hans tjenestetid kom det oppmerking og opplysing i leiene, og mange båtfester ble oppsatt.

I 1931 ble det opprettet 2 særskilte oppsynsdistrikt, Indre Vikna oppsynsdistrikt og Ytre Vikna oppsynsdistrikt. Oppsynsbetjenten var øverste leder for begge.

I 1932 fikk oppsynet til disposisjon 2 motorbåter med en i hvert distrikt. I 1934 ble det tilsatt 1 rorskar med stasjon i Sør-Gjæslingan, sammen med oppsynsbetjenten og assistenten.