Posten.jpg Gamle Posten.jpg

Hagbart Hansen, bolighus 1911.

Huset tjente som postkontor fra da Hagbart Hansen tok over posten fra 1922.

Harald J. Hansen overtok etter sin far i 1928.

Post-tjenestene ble overført til Flatholmen i 1959, Hvor Gunvor Thorsen bestyrte Post og Telegraf.

Noen postkort fra storhetstiden ved århundreskiftet.

 

7935 SØRGJÆSLINGERNE (nedlagt)
Poståpneri – Vikna (Nord-Trøndelag)
Opprettet 1878-02-20

Nedlagt

1983-01-31
SØRGJÆSLINGERNE poståpneri, på fiskeværet, i Fosnæs prestegjeld, Namdal fogderi, under Namsos postkontor, ble opprettet 20.2.1878 med virksomhet hvert år i tiden 20.2. til 20.4., med ukentlig bipost til Nærø poståpneri.
Sirk. 3, 31.1.1878.Fra poststedsfortegnelsen 1892 er navnet skrevet SØRGJESLINGERNE.I 1906 ble det bestemt at poståpneriet skulle underholdes i den tid av året da stedet ble anløpt av postførende skip. Sirk. 45, 15.10.1906.Av noteringer kan det tyde på at poståpneriet i en tid fra 1908 var i virksomhet hele året.Poståpneriet ble fra 1.1.1919 lagt under Rørvik postkontor. Sirk. 62, 17.12.1918.Navnet ble fra 1.10.1921 endret til SØRGJÆSLINGAN. Sirk. 53, 23.9.1921.Det er ikke funnet noteringer om senere helårlig virksomhet, men dette skjedde muligens fra 1923 da feltpostkontor nr 3 ikke lenger var i virksomhet.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk., 35, 10.12.1976.

7935 SØRGJÆSLINGAN postkontor C ble lagt ned fra 1.2.1983. Ny postadresse: 7900 RØRVIK. Sirk. 1, 10.1.1983.

Datostempel av 1-rings type medstenskrift bokstaver ble tilsendt i 1879.

(7935)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Johan Andreas Berg 20.2.1878 (f. 1839).
Handelsm. Nils Brantzæg Abelvær 1.1.1894.
Charlotte Hansen (Eidshaug) 20.2.1902.
Johannes Mæhle 1.2.1913.
Handelsbest. J. A. Hemmingsen 16.3.1916.
Fisker og gårdbr. Hagbart Hansen 15.6.1922.
Jenny Hansen 1.11.1926 (f. 1889).
Harald Hansen midlertidig fra 1.11.1958.
Stasj.holder Gunvor Thoresen 1.3.1959 (f. 1921).
Stasj.holder Julie Flosand 1.2.1962 (f. 1924).
Alfhild Marianne Hanssen 1.9.1968 (f. 1924).

Årlig poståpnerlønn var i 1878 kr 40,-, i 1894 kr 100,-, i 1902 kr 150,-, i 1907 kr 200,-, i 1908 kr 350,-, i 1912 kr 400,- og fra 1914 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

SØRGJÆSLINGAN postkontor C er som kjent nedlagt. Stempelet med teksten «Sørgjæslingan 7900 RØRVIK» er til benyttelse for
brevhus med sesong og med høyst variert åpningstid under sildefiske. Brevhuset er ikke annonsert i sirk. Kilde: 4. trafikkontor, 8.2.1984.

SØRGJESLINGERNE FELTPOSTKONTOR NR 3
1910 (under vinterfiske i stedet for poståpneri) i tiden 1.2. — 15.4.
Posteksp.II Hjalmar August Damsleth (f. 1880). Sirk. 2, 11.1.1910, og Sirk.16, 25.3.1910.

1911. Samme i tiden 1.2. — 13.4. Sirk. 4, 23.11911, og Sirk. 21, 10.4.1911.
Posteksp. Hjalmar August Damsleth (f. 1880).

1912. Samme i tiden 1.2. — 16.4. Sirk. 3, 18.11912, og Sirk. 20, 18.4.1912.
Posteksp. Johannes Mæhle (f. 1878).

1913. Samme i tiden 1.2. — 21.4. Sirk. 3, 21.2.1913, og Sirk. 16, 15.4.1913.
Posteksp. Johannes Mæhle (f. 1878).

1914. Samme i tiden 4.2. — 4.4. Sirk. 3, 19.1.1914, og Sirk. 13, 18.4.1914.
Posteksp. Johannes Mæhle (f. 1878).

1915. Samme i tiden 5.2. — 11.4. Sirk. 4, 21.1.1915, og Sirk. 15, 12.4.1915.
Posteksp. Johannes Mæhle (f. 1878).

1916. Samme i tiden 4.2. — 25.4. Sirk. 1, 7.1.1916, og Sirk. 20, 2.5.1916.
Posteksp. Adolf Ulriksen (f. 1875).

1917. Samme i tiden 5.2. — 20.4. Sirk. 5, 2.2.1917, og Sirk. 17, 23.4.1917.
Posteksp. Adolf Ulriksen (f. 1875).

1918. Samme i tiden 11.2. — 15.4. Sirk. 3, 17.1.1918, Sirk. 5, 24.1.1918, og Sirk.17, 12.4.1918.
Posteksp. Oscar Josef Wiegels (f. 1877).

1919. Samme i tiden 3.2. — 16.4. Sirk. 2, 11.1.1919 , Sirk. 5, 29.1.1919, og Sirk.18, 9.4.1919.
Posteksp. Oscar Josef Wiegels (f. 1877).

1920. Samme i tiden 15.2. — 21.4. Sirk. 4, 21.1.1920, Sirk. 5, 29.1.1920, og Sirk. 19, 22.4.1920.
Posteksp. Axel Ludvig Elden (f. 1888).

1921. Samme i tiden 11.2. — 20.4. Sirk. 6, 29.1.1921, og Sirk. 21, 19.7.1921.
Posteksp. Axel Ludvig Elden (f. 1888).

1922. Samme i tiden 13.2. — 14.4. Sirk. 6, 4.2.1922, og Sirk. 18, 18.4.1922.
Posteksp. Gunnar Ludvig Dahl (f. 1889).