Saufjøset

Lå noen meter ovenfor fjøset låven til Halvdan Hansen på Heimværet. Bildet ble tatt i1956.

Ser ikke ut til at det var tradisjon for utgangersau i Gjæslingan. Derimot var det varianter av rasen som kalles Norsk Kvit Sau, som er en krysning av de sauerasene som ble avlet frem i forskjellige deler av landet : Dala fra Voss/ Hordaland, Rygja fra Rogaland og Steigar fra Nord Norge. Disse rasene / denne rasen har lang rompe (hale) i motsetning til spælrasene som bare har har kort spæl ( derav navnet Spælsau ).

Sissel Berntsen, Leder fagtjenesten for ull for Animal