Jens Hemingsen, bolighus, telegraf, postkontor og oppsynsbolig.

Kilde: Otterøy Historielag/ Tidsbilder nr. V

Telegrafen kom i 1907, i ny bygning som fungerte både som telegrafstasjon og oppsynsbolig, Oppsynspersonalet var de som benyttet telegrafeen mest. De sendte værobservasjoner, kvantumsoppgaver og andre skriv det hastet med. Telefonen ble brukt av de av fiskerne som hadde det så bra økonomisk at de hadde telefon hjemme, eller at de hadde en nabo med telefon der kona kunne ringe fra.

I mange år var Hagbart Hansen og kona Jenny betjenter og bestyrer på postkontoret på Heimværet. Sønnen Birger hadde som oppgave å ro posten ut til rorbuene. På 1950 tallet flyttet også posten over i telegrafbygningen, hvor Gunnvor Thorsen bler ansatt som postbestyrer og telegraf.

Huset ble senere kjøpt av Leif Sørensen (1922-2013) som bodde der med sin familie.  Huset er det eneste huset i Sør-Gjæslingan som står på egen grunn.  De andre husene i øyværet er punktfeste fra Vikna Kommune.

Huset er under restaurering i 2014.

Huset er under restaurering i 2014.