Store og lille Langøy

På Langøya midt i bildet stod det tidligere en rekke rorbuer.

Nå utgjør Langøya et viktig turmål for stedets beboere. I forgrunnen Lyngsnesbua.

Bebyggelsen på Lille Langøy

Nr.  1     “Moabua” 1911, godtfred Moe, Brønnø,

Nr.  2     “Torgbua” 1915, Johannes Hansen, Torget, Julius Hansen, Kvitingen.

 

Bebyggelsen på Store Langøy

Nr.  3     “Finnangerbua” 1909, Denne bua kan ha vært eid av Odin Nikolaisen og

Edvin Nikolaisen, Finnanger eller: “Sundsbua” 1918, Eldor, Hartvig og

Teimann Johansen, Olaf Mikalsen,Johan Rafaelsen alle fra Sund, Vik i Helgeland

Nr.  4     “Korsnesbua” 1912, Edmund Korsnes, Kolvereid

Nr.  5     Torvsjå

Nr.  6     “Johan Fugelli, Hummestø, Helgeland 1908.

Nr.  8     “Hummelstøbua” 1912, Hartvik Torbergskog, Hummelstø

Nr.  9     “Hagabua” 1887, ingebrikt Henriksen, Hagan, Lars Bach Urshals,

Johan Eriksen, Andreas Kristoffersen, Hagan.

Nr. 10    “Hoddøbua” 1907, Christian Størkersen Langstrand, Julius Mattiasen Hoddø,

(Kan ha stått på Lille Langøy)

Nr. 11    Johan Edvardsen, Hopen, Mik. Pettersen Finnemo ( Opplysninger mangler)

Nr. 12    Oluf Urshals, Hans Olsen ( Smedrasvik?), Samuel Valentinsen Haugfles,

Lars O. Finne, Torger P. Lund, Kristian Larsen Haugfles. ( Opplysninger mangler).