At bergknausen Nakken også ble kalt Velfjordnakken, er kanskje bevis på at fiskere fra Velfjorden nord og inn for Brønnøysund holdt til der. Her ble utrorsignalet gitt samt varsel om kuling og storm
Flatholmen Blomster lys.jpg

Veiviseren på Nakken er en gave fra Konrad Saugestad´s etterlatte og Gjæslingans Venner.

På moloen fra Nakken ut til Store Langøy står en av Norges lengste fiskegjeller. Her ble fisken hengt opp til

tørking under skreifisket i februar/ mars. Se tørrfisk: Klikk her!

Fulle hjeller på "Nakken" i 1974

De som bodde på Nakken

Nr.  1     “Ramstadbua” 1875, Christian Johansen Skage, edvard Johansen Ramstad

Nr.  2      Oskar Forås Kjøtta, bolighus 1921.

Nr.  3     “Bunavn ukjent” 1912, Kristen Mortensen Værum, Kolvereid. Lorentz Olsen Lærum ?,

Kristian K. Haarsager, Statsbygd.

Nr.  4     “Nakkbua” 1894, Kjøpt i 1956 av Sør-Gjæslingan Fiskarlag til forsamlingshus. «Nakktun»

Nr.  5     “Tvibergbua” 1908, Anton Jensen Tviberg, Alfred Edvardsen

Nr.  6     “Staværingsbua” 1906, John Bakken, Markus Holten, Ole Reinkind,

Sigurd Bakken, Statsbygd. Solgt til Brandtzæg i 1947

Nr.  7       Asbjørn Mo Stor-Veddø, Peder Lauritzen Baugann Nærø.

Nr.  8     “Fossestua” 1923, Torvald Buvik. Solgt til Jachop Justen til våningshus.

Nr.  9     “Salinbua” 1917, Johannes Sallin, Nærøstene. Fremgår ikke av kartet.

Fra Nakken, Kjøpstu helt til høyre, før kontortilbygget ble revet.

Kilde: Birger Brandftzæg

Ramstadbua på Nakken

Molo ble bygd fra Nakken 1943