Om Gjæslingan

Sør Gjæslingan

er tildelt Norsk Kulturarv sitt kvalitetsmerke «Olavsrosa». Kvalitetsmerket blir
tildelt enestående produkt rotfestet i den norske kulturarven.

Det Fredete Fiskeværet på Namdalskysten

«Fra fiskevær til værhardt ferieparadis»:side1side2

Navn øyer, holmer og skjærKart over Sør-Gjæslingan (1918)

Det kunne i gode år være 1300 fiskebåter i Sør-Gjæslingan og opptil 80 oppkjøpsskip og flere hundrede losjibåter. Oppsyndmannen hadde nok med å registrere og plassere alle båtene og det fortelles at man kunne gå tørrskodd mellom enkelte øyer.

Gjæslingan har hatt stor økonomisk betydning fordi fiskeværet ligger i nærheten av rike fiskeplasser. Folk bosatte seg fast på Sør-Gjæslingan først etter 1520. Da hadde fiskebestanden på Folla fått et kraftig oppsving. Jordfunn viser at det har bodd folk på Gjæslingan før den tid.

Fra 1610 og utover var en god tid for Sør-Gjæslingan. 400 båter rodde ut fra dette fiskeværet i Storsesongen. Hollandske handelsmenn kom til Sør-Gjæslingan for å bytte til seg fisk mot andre varer. Hollenderholmen er trolig oppkalt etter disse handelsfolka.

Vi takker alle som gir oss støtte til vårt arbeid i å dokumentere Sør-Gjæslingan på Internett.

Sidene er støttet av:

 

Nord-Trøndelag Fylkeskommune