Etter Herlaug, Rollaug og Folla trafikkerte MS Vikna øyene på Vikna.

 

Baten Vikna i 1971.jpg
MS Vikna utenfor Heimværet, Sør-Gjæslingan i 1971

 

 

Lokalbåtruten til lokalbåten MS Vikna i mellomkrigstiden og like etter krigen