Det ble stukket mye torv både på Svinstien og på Kyrøyan. Når en stakk torv, skulle en ikke stikke for dypt slik at man kom ned på fjellet. Det ble sagt at en kunne se på uttaket hvem som hadde stukket.

Bildet  under: Woxengs Samlinger, – er sansynligvis tatt fra Sør-Kyrøya.

 

Utsikt fra Svinstien mot Sør-Gjeslingan. I forgrunnen spor etter den omfattende torvstikkingen som var nødvendig for å skaffe brensel.