Gammelbua

Foto: Kystmuseet i Nord-Trøndelag

Erindringer fortalt av Arna OthelGammelbua.jpgie Søfteland født 23. mai 1926 som er datter av Dagny og Halvdan Hansen på Heimværet.

Gammelbua, kanskje en av de eldste rorbuer i Sør-Gjæslingan, ble oppkjøpt av Abraham Hansen, bror av Edvin Hansen på Heimværet.
Abraham Hansen var bosatt i Trondheim. Han kjøpte bua (som opprinnelig kom fra Gjøa), for at broren kunne oppbevare fiskeutstyr og redskaper i den.

Gammelbua ble utleid som rorbu for fiskerne om vinteren fram til 1938.
De sov på halmmadrasser på loftet. Første etg. ble brukt til spise- og oppholdsrom samt at det var arbeidsrom i sjåen.

Gammelbua.jpg Gammelbua-1.jpg

Riksantikvaren forbarmet seg over Gammelbua

I årene 2009/2010 ble Gammelbua behørlig «restaurert» av Riksantikvarens håndverkere.

Det ble besluttet å tilbakestille bua med opprinnelig torvtak.

Bildene under er tatt i september 2010 av Trond Sæternes.

Råtne partier av tømmerkassen på rorbudelen er byttet ut og torvtak er kommet på plass.

Beskrivelse av Gammelbua på Heimværet

1. etg.:Oppholdsrom/ eldhus/ sjå. 2.etg.:Loft med halmmadrasser.
Inngang til sjåen var opprinnelig på sørsiden hvor det også var do med vakker utsikt mot fyrlykta.
Dette var det første doet på eiendommen. Doet ved fjøset kom senere. Gammelbua hadde først torvtak i likhet med hovedhuset.
På oversiden og under bua ble det laget reirplasser for ærfugl.

Sjåen ble brukt til oppbevaring av fiskeredskaper, garn etc. og vedlikehold. Egning av liner. Oppbevaring av tørrfisk. Hoggstabben var også på plass til bruk for vedhogst og banking av tørrfisk.
Rensing av dun; Duna ble lagt i fiskekasser og tørket i sola før den ble renset.

I eldhuset stod en stor vedovn og jerngryte som ble flittig brukt. Her foregikk klesvask, såpelaging og oppvarming av varmtvann til badestampen, etc. Det var et hull i golvet ved siden av ovnen hvor vannet ble slått ut etter bruk.

Såpekoking
Ved slakting ble talg fra gris og sau tatt vare på. Sammen med kaustisk soda ble dette kokt opp og avkjølt. Massen ble lagt på et brett og skåret opp i stykker. Såpen ble både brukt til klesvask og kroppsvask. Lavendel, timian og kjørvel ble tørket og oppbevart. Noe ble også tilsatt såpen.
I en krok ble det oppbevart poteter, gulrøtter, løk og kål. Kjøtt og flesk ble også oppbevart der etter slakting.

Klesvask
Arbeidsklær og farvet tøy ble skylt i sjøvann etter vask og hengt opp til tørk på østsiden av bua. Sengetøy og hvitt tøy ble skylt i oppsamlet regnvann (blankvatn) og lagt på bleiken i sola.

Kroppsvask
En stor trestamp ble brukt til bading. Små og store måtte oppi etter tur.
Nytt varmt vann ble påfyllt etter behov.

Bruken av Gammelbua forandret seg med tiden.
Sjåen ble senere også brukt til vevstue. Det ble tatt vare på gammelt tøy og stoffer som ble klipt opp og vevd til filleryer og matter.
Eldhuset ble også brukt som snekkerbod. Stokker som ble funnet på vrak ble høvlet og bearbeidet for utskifting av bordkledning.

Familien hadde som leilendinger adgang til laksefiske.
Røkt laks ble hengt opp til tørk på loftet når det  var gråvær. Ellers ble den hengt til tørk
på ytterveggen i sola.

Krabber og hummer ble kokt på vedovnen i eldhuset helt fram til 70-tallet.

Undertegnede erindrer at det ved en fest i Gammelbua i 1972 ble kokt hummer, sunget, danset og spillt trekkspill.
Sigvart Ormøy spilte bl.a. Nærøysundsvalsen til de tidlige morgentimer.

Kvelden og Nærøysundsvalsen gjorde et stort inntrykk på en bygutt som senere fikk fatt i originalopptaket av Nærøysundsvalsen med Hjalmar Haugland, sunget av Torbjørn Haugland og Bjørg Hansen.

12.05.08

Arna Othelies svigersønn

Fred Berntzen