Ramnakken heter den øya som ligger lengst nord i Sør-Gjæslingan, bakerst i bildet.

Som navnet sier hekker det en stor fugl her. I forgrunnen Lyngsnesbua.