Lyngsnesbua

Bebyggelsen Lyngsnesholmen

Nr.  1     “Bragstadbua” 1872, Elias Rafaeldsen, Christian Eliasen, Anton Eliasen, Konrad Eliasen

Johannes Berthelsen ( Alle fra Bragstad på Jøa). “Tranåsbua” 1872, Michael Rafaeldsen  Hofsnesset,

Gabriel Moldvig, Iver Olsen Tømmervig, Thore Petter Larsen, Johan Larsen, Nils Pettersen,

Peder Nilsen ( Alle fra Tranås, Jøa ).

Nr.  2     “Skreddernesbua” 1872, Andreas Alfsen Skreddernes, Petter Eriksen Skreddernes,

Rafael Eriksen Skreddernes, Petter Jensen Wedæ, Mathias Jensen Wedø,

Johannes Jensen Wedø, Oluf Jensen Wedø, Charl Eriksen Strømmen, Ole Sivertsen Strømmen,

Andreas Pedersen Hokilen (Hårkilan?)

Nr.  3      Kristian Grøtting Lund, Peter Olsen Myren, (Jøa) 1916