Nr. 12    “Larsenbua” før 1850, byggherre ukjent. Overtatt av Brandtzæg. Overtatt av Albert og Nils Wiliksen i 1927.