Ved Nord Kyrøyan er det etablert mærer for fiskeoppdrett, et noe omdiskutert tema.

Bak båten ligger Nord Kyrøyan, med en av de beste badeplassene i området.