Heimværet er den største av øyene i Sør-Gjæslingan. Øya er også den høyeste med sine 38,3 meter. Heimværet var delt opp i «sektorer» hvor de respektive familier hadde tilgang til beite og slått. På «Pettervollan» hadde oppsitterne på Kalholmen rettigheter.

Her var det i storhetstiden både  skole, postkontor, butikker, trandamperi og salterikaia hvor dampbåtene la til.

Heimværet, – sett fra Nakken

Heimværet.jpg

Et av de siste autentiske fjøsene/ låvene i Gjæslingan står på Heimværet. Her ble det holdt kyr, gris, sauer og høner. På Karlholmen står det også et fjøs den dag i dag. Lykta sør på Heimværet

I denne låna ved Hylla bodde

Ingebrigt Thorsen .

Bilde er fra albumet til Arnt Landre,  som viser fra venstre Hyllabua, Henriksenbua og den som Arna Søfteland (88 år, født i 1926, datter av Dagny og Halvdan Hansen) forteller,- er Bindalbua. Fiskere fra Bindalen losjerte i bua under fiske. Halvdan Hansen som selv var fra Bindalen kjøpte bua, sansynligvis på 1920 tallet. Bua ble revet på 1930 tallet og materialet ble brukt til reising av «Haraldnaustet» som Hansenfamilien eier på Heimværet.

Bildet er tatt fra Heimværet mot øyer og holmer vestover

En oversikt over hvor de fleste rorbuene og hus har stått, eier og bygningsår. For enkelte buer er det noen motstridende opplysninger.