Det engelske handelskipet «Albion» ble kapret av norske sjøfolk  og bragt inn til Sør-Gjæslingan for snart 200 år siden

Kilde: Viknaboka bind 2

 

 

Rapporten: Kåre Hasselberg/ Riksarkivet

«Har nå tatt utgangspunkt i Vikna bygdeboks beretning, har derfor sjekket panteboka og auksjonsprotokollen for Namdal og har funnet både skjøtet på Albion, samt auksjonsforretningen. De aktuelle sidene er fotografert og blir hermed vedlagt.

 

I Trondheim byarkiv har jeg sjekket bytingsprotokollene for 1809 samt en pakke med saksdokumenter i serien sivile og offentlige saker for 1808. I sistnevnte fant jeg noen dokumenter som gjaldt Hans Lies kapring av et skip i 1808, så jeg fotograferte også dem.»

 

Foto av skjøte frakteskipet «Albion» og Auksjonspapirene