Kystkvinnene 

Traug fra Sør-Gjæslingan

Traugene vitner om kystkvinnenes harde arbeid  / elting av deig til hverdag og fest.

 

Kilde: [arkiv] magasinet

Arkivmagasinet er Arkivverkets faglige tidsskrift og retter seg mot et bredt, historieinteressert publikum.

Arkivmagasinet skal være et orienterende og debattskapende tidsskrift som medvirker til å utbre kunnskap om arkivenes egenart og deres viktige rolle i samfunnet.