Gjæslingan Velforening – Havbåra

Nytt styre i Havbåra 2016

Nytt styre for kommende periode ble valgt på årsmøtet tidligere i sommer. «Jeg Hanne Panne Berit Hellesø  fikk oppgaven med å være leder, mens jeg får 3 stabile gutter sammen med meg. Lars Halvar Nilssen, Hans Hartvik Nygård og Asle.»

 

 

Markeringa av fredningen 8. juli 2011

 

Bilder og tekst: Jan Habberstad

 

1. oktober 2010 vedtok Kongen i statsråd å frede fiskeværet Sør-Gjeslingan som kulturmiljø.

Formålet med fredningen erå ta vare på det særegne fiskeværet som kilde til kunnskap og opplevelser

for dagens og framtidas generasjoner. Særliger det viktig å ta vare på kunnskapen om forholdet mellom

naturen, de foskjellige næringene, menneskenes levekår,samfunnet og den historiske utviklingen av fiskeværet.

Sør-Gjeslingan er et enestående eksempel på mange hundrede års værhistorie langs kysten.

Det var et av de største ogviktigste fiskeværene sør for Lofoten. Verneverdiene er knyttet til et mangfoldig,

særpreget bygningsmiljø og til spor i landskapet som viser hvordan folk har drevet jordbruk og utnyttet havets

ressurser.

 

Tekst til bildene under:

 

Mer enn 150 mennesker var samlet ved markeringen av fredningen. Her har Foldafjord sluppet av deltakerne på skaia. Redningsskøyta Harald V ligger også her.

 

Ordfører Karin Søraunet i Vikna ønsker velkommen til Sør-Gjeslingan. I samme følge fylkesordfører Gunnar Viken og landbruksminister Brekk.

 

Miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim holdt en engasjert tale. Han ankom kvelden før og er trolig den første norske minister som har overnattet på Sør-Gjeslingan.

Blant de som særskilt ble takket for god ivaretakelse av øyværet var 76 årige Valborg Thorvaldsen midt i bildet. Hun er medeier i Norges minste verneobjekt Katthuset på Heimværet.

 

Aldri før er Olav Duuns Mennesket og Maktene blitt framført mer kraftfullt, nettopp på det stedet det skjedde.

 

Hildegunn Eggen var fenomunal denne dagen, i samspill med Toralf Sverre Devik og Tor Helge Moe (til venstre).

 

Veronica Moen og Amanda Nilsen framførte sin egen vise.

 

Direktør Sigmund Alsaker ved Museet Midt IKSholdt enengasjerende tale om den lange veien mot et vernet kystmiljø.