Brenneriet/ Trankokeriet

Bygningen ble flyttet fra Åsvær til Gjæslingan i 1878 og benyttet som trandamperi. Salteriet i Moholmen ble flyttet til Gjæslingan i 1883 og oppført på Heimværet.

Kjøpet av fiskeværet Gjæslingan i 1869 fikk varig betydningfor familiebedriften Brandtzæg.

Tranproduksjon ca. år 1900. Personene er dessverre ukjente.

Kilde: Birger Brandtzæg

(Over) Bygningen som lå ytterst på Hylla på Heimværet ble også kalt «Britannia». (I bakgrunnen).

Bildet under er tatt fra samme sted men et annet år. Antagelig 1914. Foran t.v. fiskarheimen, eller «Hjemmet» som det i følge far vanligvis ble sagt. Den mørke bygningen t.h., midt ibildet, er sykestua. På odden i bakgrunnen Trandamperiet.

Legg merke til at trandamperiet er bygd opp på nåværende fundament på bildet ovenfor, og at det derfor er av nyere dato.

Kilde: Birger Brandtzæg

På Sør-Gjæslingan kom man tidlig igang med trandamping. Allerede i 1878 bygde Brandtzæg det første trandamperiet. Det lå på Hjellskjæret ved Flatholmen.

Ytterligere et trandamperi ble bygd på Hyllaodden på Heimværet noe senere. Trana ble produsert som medisintran. Det var regler for hvordn denne skulle produseres. Brandzæg hadde da egen «leverroer» som rodde mellom båtene og kjøpte opp lever.

Under 1. verdenskrig var det flere gode fiskeår. Man kunne da selge lever til tyskerne for hele 17 kr. pr. liter, men de som bedrev dette var lite populære fiskerne imellom, og ble svartelistet.

Kilde: Otterøy Historielag/ Tidsbilder nr. V

På 70 tallet rev væreier Petter Kjølleberg medtatte rorbuer og bygninger i Sør-Gjæslingan.  På bildet  er det som står igjen etter Brenneriet også kalt «Britannia» blant fiskerne.