Her ser vi distiktslege Harald Natvigs ordensregler over Sør-Gjæslingan fra 1901.

Det er et av de første kartene der ute, og før utbyggingen av rorbuer startet for alvor. Vi ser nederst til høyre på Heimværet tegnet inn to oppsittere. Dette er året etter folketellingen i 1901, så vi har ganske god oversikt over hvem som  bodde på stedet.
På Kalholmen midt i bildet er det også en oppsitter og på Flatholmen nok en. Altså 4 oppsittere i alt og væreieren på Flatholmen er også tegnet inn. Ellers viser kartet med et kryss hvor det er priveter, altså avtreder, – noe distriktslege Natvig var veldig opptatt av, – god hygiene.
Det er også vist brønner med sirkel med et kors over på noen av øyene. Øverst til  høyre er Kirkøen hvor det er tegnet inn vannskille. Noe senere økte antall rorbuer ganske vesentlig.