Flintøks og Steinøks funnet på Gjæslingan
Leif Sørensen fant øksene da hagen utenfor butikken på flatholmen ble anlagt.
Det er usikkert om de allerede lå der , – eller om de fulgte jordmassen som
ble hentet fra Kirkøya. Det er vel grunn til å anta at det siste var tilfelle.
I følge Sigmund Alsaker ved Kystmuseet Norveg er øksene ca. 4.500 år gamle.

Bildene er fra NTNU Vitenskapsmuseet

 

T-6004 øks flint Nærøy.jpg T-12281 øks stein Nærøy.jpg
     Flintøks      Steinøks
    16cm lang og 5cm bred

Keramikk/ porselen

Tørrfisk ( Hollenderholmen )
Når en tenker på at det var hollendere og andre langveisfarende i Gjæslingan, –  er det interessant å gå på «oppdagelsesferd» i fjæra.

Fant noen keramikkbiter fra div. dekketøy på Heimværet. På et av bitene stod det følgende:

Petrus Regout & Co  MAASTRICHT. Dette firmaet ble etablert 1836 i Nederland.  Sfinxen ser ut til å ha vært navnet på en egen design ( avbildet  øverst til venstre ).

 

 K2.JPG  K4.JPG
 K1.JPG  K3.JPG