Kirkøya eller også kalt Korsøy i tidligere tid er den nest største øya i Sør-Gjæslingan.
Fram til 1700-tallet stod det et fisker-kapell på Kirkøya i Gjæslingan. Det fortelles at det var bekostet av allmuen fra Vefsn, Sør-Helgeland og Namdalen, grunnstammen av de som rodde fiske i Sør-Gjæslingan.

Arkeologi

Det finnes noen få, men interessante spor av menneskelig aktivitet i Sør-Gjæslingan. Det er bl.a. funnet ei skafthulløks  av stein og ei flintøks. Disse øksene dateres til yngre steinalder, dvs. ca. 2500-1500 f.Kr. Det er også gjort løsfunn av flintavslag i hagen ved Væreierboligen, i løsmasser som skal være brakt til hagen fra Kjerkøya. Som navnet tilsier, skal det også ha stått ei lita kirke/kapell på denne øya. En systematisk undersøkelse av det forhistoriske Sør-Gjæslingan, kan påvise sikker lokalisering av kirketomta og eventuell forhistorisk bosetting i været.

I Garnbossvika var det tidligere en sjelden forekomst av Fjellflokk (Se bildet).
I senere tid har utgangersauen tatt øya i besittelse.