Gnr. 46. bnr. 1 bygsel. Våningshus (bilde til venstre) oppf.  1923 av tømmer i 1 etsj. 30 kvm. rom, kjøkken av

Torvald Buvik. Solgt til Jachop Justen. Eier Anna Hovøy. Bilde til høyre er tatt i 1977

Fossestua Nakken kopi.jpg Fossestua 1977 kopi.jpg

Fossestua.jpg