Hollandske handelsmenn kom til Sør-Gjæslingan for å bytte til seg fisk mot andre varer.

Hollenderholmen er trolig oppkalt etter disse handelsfolkene.