ds namsen.jpg

Det 4de lokalskib som kom i rutefart på ‘I’rondhjem var D/S «Namsen» som blev anskaffet av Namsos Dampskibsselskap 1868.

Dette selskap blev oprettet på Namsos den 29. april 1867, konsul Johan Sommerschield, handelsmann N. Bjørum og skibsbyggmester Salvesenvar selskapets første direksjon. Aktiekapitalen var 7000spesiedaler.

D/S «Namsen» blev bygget ved Akers mek. verksted og prisen var 5800 spesiedaler.

Skibsfører Øien i ‘I’rondhjem, som tidligere hadde ført Trondhjemsskibet
«Emanuel», blev ansatt som kaptein på «Namsen».

Høsten 68 begynte «Namsen» å trafikere i 14-daglig rute mellemTrondhjem-Namsos. Dessuten utførte skibet lokalrute mellem Namsos og omliggende bygder.

Allerede i 69 sluttet Øien som kaptein på «Namsen», da han samme år blev ansatt som kaptein på G. P. Meisterlins barkskib «Eliza» av Trondhjem. Efter Øien blev Johan Mathisen ansatt som kaptein, men senere i tiden blev
Øien atter ansatt som fører.

Dette lille dampskib «Namsen» som kun var 70 fot langt, varet ualmindelig godt sjøskib som i sin tid var berømt for sine bedrifter i Namsos-ruten. Det var ofte at storskibene lå værfast i havnene, men «Namsen» gikk sin rute hvorledes enn været var.

I 67 år har selskapet trafikert kyststrekningen ‘I’rondhjem-Namsos, hvis ruteområde omfatter 14 herreder. Selskapet eier i 1935 D/S «Aafjord» (kapt. J. Rørnen ), D/S «Kysten» (kapt. P. AngelI Pettersen), D/S «Nauma» (E. A. Andersen) .

 

Kilde: O.J. Johansen. Trondhjem- den tusenårige by ved Nidelven. Aktietrykkeriet 1936.