Stuen

Hagbartstua grd.nr. 46 (bygsel). Hovedbygningen ble oppført 1913 av plank i 1 1/2 etasje.

72 kvm., 8 rom og kjøkken. Veranda 1913, naust samme år. Takst 10 000,-

I slektens eie siden 1860 til nåværende eier 1913. – Eier fisker Hagbart Hansen,  født 13.08.1883 i Sør Gjæslingan, foreldre Hans og Elise Johnsen. Han var gift med Jenny Evenstad, født 22.09.1889 i Vikna.

Foreldre Johan og Bina Evenstad. Hagbart driver også poståpneri.

Stuen ( til høyre ) ble bygd av Harald Hansen,  gift med Mimi Thorsen, datter av Iver Ingebrigtsen fra kråa.

Det som er igjen av fjøset som tilhørte bygslet.