Nakken/ Velfjordsnakken

Nakken/ Velfjordsnakken

 

At bergknausen Nakken også ble kalt Velfjordnakken, er kanskje bevis at fiskere fra Velfjorden nord og inn for Brønnøysund holdt til der.
Her ble utrorsignalet gitt samt varsel om kuling og storm

Flatholmen Blomster lys.jpg


 

 

 

 

 

 

 

                                             Veiviseren  Nakken er en gave fra Konrad Saugestad´s etterlatte og Gjæslingans Venner.

 

 

moloen fra Nakken ut til Store Langøy står en av Norges lengste fiskegjeller. Her ble fisken hengt opp til

tørking under skreifisket i februar/ mars. Se tørrfisk: Klikk her!

 

Fulle hjeller på "Nakken" i 1974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De som bodde Nakken

 

Nr.  1     “Ramstadbua” 1875, Christian Johansen Skage, edvard Johansen Ramstad

Nr.  2      Oskar Forås Kjøtta, bolighus 1921.

Nr.  3     “Bunavn ukjent” 1912, Kristen Mortensen Værum, Kolvereid. Lorentz Olsen Lærum ?,

                 Kristian K. Haarsager, Statsbygd.

Nr.  4     “Nakkbua” 1894, Kjøpt i 1956 av Sør-Gjæslingan Fiskarlag til forsamlingshus. "Nakktun"

Nr.  5     “Tvibergbua” 1908, Anton Jensen Tviberg, Alfred Edvardsen     

Nr.  6     “Staværingsbua” 1906, John Bakken, Markus Holten, Ole Reinkind

                 Sigurd Bakken, Statsbygd. Solgt til Brandtzæg i 1947

Nr.  7       Asbjørn Mo Stor-Veddø, Peder Lauritzen Baugann Nærø.

Nr.  8     “Fossestua” 1923, Torvald Buvik. Solgt til Jachop Justen til våningshus.

Nr.  9     “Salinbua” 1917, Johannes Sallin, Nærøstene. Fremgår ikke av kartet.


 

Fra Nakken, Kjøpstu helt til høyre, før kontortilbygget ble revet.

Kilde: Birger Brandftzæg

 

 
 

Ramstadbua  Nakken

 

Molo ble bygd fra Nakken 1943