Flatholmen

Flatholmen

 

Krykja  Flatholmen (rødlistet)

Krykkja er den mest utprega marine arten av måkene. De hekker i kolonier fra Rogaland til Finnmark. De største koloniene finner vi helt nord i landet, bortsett fra Runde ved Ålesund, som har minst 50 000 hekkende par. Totalt teller den norske bestanden omtrent halv million par. 

Krykkja holder seg utelukkende til havs utenfor hekketiden, og den lever av små marine dyr og fisk. Man finner arten over hele Nordatlanteren, og norske fugler er gjenfunnet fra Marokko til New-Foundland

Hekkingen begynner i mai, men fuglene ankommer hekkeplassene allerede tidlig som mars.

 

 

 

En oversikt over hvor de fleste rorbuene og hus har stått, eier og bygningsår.

For enkelte buer er det noen motstridende opplysninger.

 

 

 

Blankvann .jpg

Ved sykestua Flatholmen ble det murt opp et basseng for

"blankvann", dvs. at regnvann fra taket ble samlet her.

Vannet på Gjæslingan var i hovedsak brunt myrvann.

Hvitt tøy ble som regel etter vask skylt i blankvann.

Se bildet.

 
 

Lastebilen i 1971.jpg

Flatholmen i Gjeslingan.jpg

Bedford lastebil, utrangert Foto:1971 Flatholmen med "Kjøpstu" som Hans Nielsen Hauge benyttet i 1802

Flatholmen.jpg

 
 
                                                                                            Bilde: Woxengs Samlinger/ Samling til Gudstjeneste.
                                                                                            (mellom Flatholmen og Nakken)
 
 
 
 
 
Antagelig 1914. Foran t.v. fiskarheimen, eller "Hjemmet" som det ifølge far vanligvis ble sagt. Den mørke bygningen t.h., midt ibildet, er sykestua. På odden i bakgrunnen Trandamperiet.
Kilde: Birger Brandtzæg
 
 
 
 
Pakking av saltrogn, - omlegging og pakking av saltrogn i Sør-Gjæslingan. Saltrogna ble ofte sendt nedover til
Middelhavslandene hvor det ble brukt som agn for sardinfiske. Bilde ble tatt 1910/ 11