Andre holmer og skjær

Andre holmer og skjær

 

 

Tronflesa og Dørbraken

Tronflesa og Dørbraken ligger lengst sør i Gjæslingan. Her møter storhavet fast land, og vanndybden endrer seg mye over korte strekninger. Gode fiskeplasser i værharde omgivelser. Ved Tronflesa var det også låssettingsplasser for laksnøter.

Tronflesa er en liten holme med en stenvarde på.  Dørbraken er et skvalpeskjær markert med en stake.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tronflesa liggerr Sørvest for Sør-GjæslinganBildet er tatt fra Ravnnakken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tronflesa til høyre og Dørbrakan er holmene til venstre.

 

Stangholmen

Stangholmen er en liten holme sørvest for Heimværet. Her står en varde, som ble kraftig skadet under de store stormene høsten 2012.

Varden Stangholmen markerer leia inn fra Gjæslingan fyr.  I 1913 ble det av ruteselskapet søkt om belysning av denne leia fyrlykt i tårnet ble bygget, 4 meter lavere enn hovedfyret. Lyset ble skjermet slik at det ga en sektor midt i Stangholmleia inn til Sør-Gjæslingan.

Riksantikvaren arbeider med planer for restaurering av varden.

Kilde: Otterøy historielag. Tidsbilder nr. V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stangholmen, - bilde tatt fra Heimværet

 

Støtta på Stangholmen ble ødelagt av sjø og storm.

 

 

 

Haranakken

I mange år har havørna hekket på Haranakken og Kyrøya.

Haranakken ligger nord for Sør-Gjæslingan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havørnreir på Haranakken

 

Kvennholmen

Holmen ligger rett sør for Heimværet. Er vanskelig å ta seg opp på i havdønninger.